Elise Marie Habostad

Velkommen Elise Marie

Elise Marie Habostad fra Flekkerøy - ny ungarbeider.

1. september overtok hun stillingen - 80 % - som Torstein Barlaup hadde.

Elise Marie er 35 år,gift med Trygve og har 3 barn.  De bor nå på Stranda, og de siste årene har hun jobbet som lærer i nabokommunen i Sykkylven.

Nå skal vi få bli ennå litt mer kjent med Elise.

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?

Jeg er oppvokst på Flekkerøy og har bodd der mesteparten av livet. I 2007 møtte jeg Trygve (mannen min) på Fjelltun bibelskole i Stavanger. Vi giftet oss i 2009 og bosatte oss på Flekkerøy. Mens vi bodde der, studerte jeg for å bli grunnskolelærer og vi fikk de to første barna våre. I 2017 flyttet vi til Stranda på Sunnmøre, som er plassen hvor Trygve er vokst opp og har sin familie.
Her fikk vi også barn nr. 3.

Hvordan var det å flytte til Stranda?

Det har vært fint å flytte til Stranda.
Her er en nydelig natur og vi er glade i å gå tur i fjellet.
Det hender jeg savner våren, etter mitt skjønn, er det en årstid de mangler på Sunnmøre😊

Vi har kjøpt hus og har funnet oss godt til rette, og barna trives i skole og barnehage. Det har i grunnen ikke vært en veldig stor overgang

Hvorfor takket du ja til stillingen?

Jeg takket ja til denne stillingen, fordi jeg ønsket å ikke bare bruke det lille jeg hadde av fritid til å fortelle barn og unge om Jesus. Jeg tenkte at nå fikk jeg en mulighet til å drive med dette på heltid.  

Hva vil være dine arbeidsoppgaver?

Mine arbeidsoppgaver vil være å reise rundt i regionen å besøke barne- og ungdomslag. Og være et bindeledd mellom de som driver lagene og regionen. Jeg kommer også til å besøke NLM barnehagene og være hovedleder i Krasp nord. Og så vil jeg være med på leirer arrangert av regionen.

Hva vil du være opptatt av å formidle?

Det vil nok være flere ting. Først og fremst det enkle evangeliet om Jesus som døde for våre synder for at vi skulle kunne forenes med Gud. Jeg ønsker å formidle at Jesus er veien, sannheten og livet. Og at det er frigjøring i Jesus Kristus, frigjøring i sannheten.

Jeg syns også det er veldig spennende å hjelpe barn og unge å se linjene fra GT til NT.

Har du noe bakgrunn fra barne -og ungdomsarbeid i din egen barndom?

I barneskolealder gikk jeg på søndagsskolen, kor, barneforeninger og yngres. Det var et stort og variert tilbud i kirka og på bedehuset på Flekkerøya.

Hva gleder du deg mest til i denne stillingen?

Jeg gleder meg veldig til Krasp, jeg har sett hvor stor glede han eldste hos oss har hatt av disse helgene, så det blir spennende. Og ellers så gleder jeg meg til å bli kjent med de som driver frivillig arbeid rundt om i regionen.

Hva tenker du kan bli utfordrende?

Jeg er litt usikker, men kanskje noe av utfordringen blir at en ikke kan få fulgt opp lagene så tett som en kanskje skulle ønske en kunne.

Har du noe bibelvers eller avsnitt du stadig vender tilbake til?

2.Kor 5, 17

“Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.”

Joh 8,31-32
 “...Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelige mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

Joh 8,36
 “Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri”

Det er så godt å stadig bli minnet om friheten i Jesus Kristus. 

Ta godt i mot Elise Marie når hun kommer på besøk!