Steinar Dimmen

Konstituert regionleder

Mens vi venter på ny regionleder

Steinar Dimmen har vært ansatt som forkynner og områdearbeider i regionen i mange år og er godt kjent av misjonsfolket og han kjenner regionen godt.

Vi var derfor svært glade og takknemlige for at han ville ta på seg dette ansvaret mens vi venter på ny regionleder. Tusen takk, Steinar!

Mens Steinar er konstituert i denne stillingen, har Fikre Tulu økt sin stilling og er vikar for Steinar som områdearbeider i område 1 og 2 i tillegg til område 3 som han har fra før.