Analyser

Økning i gaveinntektene

Gaveinntektene fra Misjonssambandet sørvest for årets 5 første måneder ligger over fjoråret, men under budsjett.

Regnskapstallene ved utgangen av mai måned for Misjonssambandet sørvest viser en gaveinntekt på 13,7 millioner kroner. Dette er 1,5 millioner under budsjettet, men 420.000 mer enn ved samme tid i fjor.

Driftskostnadene, som er på 10,5 millioner kroner, er 2,1 million lavere enn budsjettert, men 1,4 millioner høyere enn fjoråret.

Regionbidraget er på 4,7 millioner kroner. Dette er 714.000 mindre enn budsjettert, og 822.000 under det som var innbetalt hovedkassen ved utgangen av mai i 2021.

Gjenbruksbutikkene i regionen har så langt overført 3,9 millioner kroner til Misjonssambandet sentralt. Dette er 2,3 millioner mer enn ved samme tid i fjor.

- Vi er takknemlige på misjonens vegne over alle som gir til arbeidet vårt. Vi ber om at midlene må nå langt og at det kan føre til sjelers frelse, sier regionleder Kolbjørn Bø. Han sier det alltid er vanskelig å budsjettere i arbeidet vårt. Men han håper vi kan nærme oss budsjettet innen året er omme, og oppfordrer til å være med å be og gi, slik at vi når dette målet.