Hovedstyret

Pressemelding fra hovedstyret

Pressemelding: – Etter å ha gjennomført foreløpige samtaler har hovedstyret blitt enige om å utsette konstituering til det første ordinære møtet i september.

Etter å ha gjennomført foreløpige samtaler har hovedstyret blitt enige om å utsette konstituering til det første ordinære møtet i september.

 

Torsdag ettermiddag ble det klart at hovedstyret kommende treårsperiode vil bestå av Raymond Bjuland, Gunnar Bråthen, Knut Espeland, Robert Mulelid, Håvard Måseide, Paul Reidar Odeh og Lars Stensland. I tillegg deltar første varamann, Temesgen Shibru Galla, i møtene.

– Hovedstyret har konkludert med at det var nødvendig å bruke mer tid på denne prosessen enn den som var til rådighet under årets generalforsamling. Selv om det ikke er ideelt, ble det enighet om at beste løsning er å vente med å konstituere styret med formann og nestformann inntil vi kan samles fysisk til møte 9. og 10. september, sier fungerende generalsekretær Birger Helland.

 

Frem til møtet i september vil Raymond Bjuland fortsette som formann og Håvard Måseide vil fortsette som nestformann.

Hovedstyret
Det nye hovedstyret:F.v. Temesgen Shibru Galla, Paul Reidar Odeh, Håvard Måseide, Lars Stensland, Robert Mulelid, Raymond Bjuland, Knut Espeland og Gunnar Bråthen Live Bech Sørensen

 

Under offentliggjøringen fra scenen på Misjonssambandets generalforsamling sa fungerende generalsekretær at forbønn er viktig i tiden som kommer. 

– Omslutt hovedstyret og administrasjonen i deres bønner.