Torleif Åreskjold

Torleiv Åreskjold ny regionformann

Regionstyret i Misjonssambandet sørvest har hatt sin første samling etter årsmøtet. En viktig sak på dette styremøtet var konstituering av styret.

Regionstyret har valgt Torleiv Åreskjold som formann på sitt første styremøte etter regionårsmøtet i Stavanger. Åreskjold er 49 år, kommer fra Ølensvåg og har jobbet mange år på Lundeneset VGS. Er nå medeier og leder i FAVO AS. Han har tidligere være medlem i kretsstyret i Haugesund krins og fast medlem i regionstyret siden 2020. Helge Vatland ble gjenvalgt som nestformann. Formann og nestformann, sammen med regionleder, har et spesielt lære- og hyrdeansvar i regionen.

Regionstyret har også et arbeidsutvalg (AU), som skal forberede saker for regionstyret. Det har også fått delegert noen oppgaver fra styret. Kristine Gausel ble gjenvalgt som AU-medlem. I tillegg er formann og nestformann med i AU, sammen med regionens ledergruppe.

Vær med å huske på styret og ledelsen i bønn til Gud.