Kart over regionen

Søker ny regionleder

Misjonssambandet nordvest skal ansette ny regionleder etter at Jon Ove Holen slutter i stilingen. Regionstyret vil gjerne ha forslag til aktuelle kandidater.

Vi søker nå:

Regionleder

for Norsk Luthersk Misjonssamband region nordvest

  

Misjonssambandet nordvest søker ny regionleder i 100 % stilling. Regionleder har ansvar for den daglige ledelse av regionen, inkludert personalansvar for ansatte. Sammen med ungleder og administrasjonsleder utgjør regionleder lederteamet i regionen. Teamet ledes av regionleder.

Ansvarsområder:

  • Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier
  • Kontakt og samarbeid med lokalt arbeid i regionen og dens institusjoner
  • Personalansvar for regionens ansatte
  • Åndelig lederskap
  • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning

Søknadsfrist1. august

TiltredelseEtter avtale

Klikk her for å se hele annonsen

Forslag til kandidater?

Hvis du har innspill til aktuelle kandidater, tar du kontakt med regionstyreleder Sverrir Olafsson på sverrir.olafsson@outlook.com eller telefon 90 58 57 33.