Sommer

Regionkotoret i sommermodus

Info om regionkontorets tilgjengelighet i sommerferien.

Sommeren 2022 vil regionkontoret være stengt i hele juli.

Dersom henvendelse/spørsmål angående sommerbibelkurs på Holmavatn i august kan dere nå oss etter 1. august.

God sommer!!