Nytt regionstyret 2022

Ja til arbeidet med en handlingsplan

Drøftingen av en handlingsplan for det fremtidige arbeidet i regionen var den viktigste saken under årsmøtet for Misjonssambandet Midt Norge.

Regionkonferansen, som ble holdt på Rødde folkehøgskole 11.-12. juni, samlet 207 deltakere, hvorav 103 stemmeberettigede.

Regionstyret har i en tid arbeidet med et utkast til handlingsplan for arbeidet i regionen for perioden 2023-2025.

- En tydelig retning

- Handlingsplanen er et påkrevd svar på den sentrale strategien i Misjonssambandet fram mot 2032. Vi i Midt-Norge tjuvstarter litt med dette arbeidet. Handlingsplanen vil gi oss en tydelig retning for det regionale arbeidet de neste tre årene, sa regionstyreleder Jan Petter Opedal da han presenterte handlingsplanen.

Planen beskriver i alt 20 ulike mål for arbeidet, samt en rekke ulike tiltak for å nå målene. Planutkastet har vært på høring blant ansatte og i de ulike misjonsfellesskapene i regionen. Deltakerne på regionårsmøtet ble delt inn i grupper hvor de fikk komme med innspill og forslag til planutkastet. Dette tar regionstyret med seg i det videre arbeidet med planen. Et enstemmig årsmøte ba regionstyret ferdigstille «Handlingsplan for region Midt Norge 2023-2025».

Preget av pandemien

Pandemien har også i 2021 satt sitt preg på arbeidet i regionen, noe årsmeldingene fra både regionstyret og barne- og ungdomsrådet (BUR) viste. Møtevirksomheten har vært langt lavere enn før pandemien. 12 av 19 planlagte leirer måtte avlyses, hovedsakelig på grunn av koronapandemien og de begrensningene den førte med seg.

Men gaveinntektene har aldri før vært så høye, og i 2021 passerte de for første gang 10 millioner kroner. Kostnadene var lavere enn budsjettert. Sammen med overføringene fra gjenbruksbutikkene i regionen ble derfor regionbidraget på drøyt sju millioner kroner.

Valg

Åshild Hugdal, Melhus, Janne Grete Høivik, Inderøy og Ragnar Bliksås, Indre Fosen ble valgt til nye medlemmer i regionstyret. Fra før sitter Jan Petter Opedal, Melhus og Bjørn Olav Sørhus, Stjørdal i styret. Varamedlemmer i rekkefølge ble Eli Skei Kvakland, Orkland, Hans Edvard Thyve, Oppdal og Johannes Sandstad, Levanger. Regionstyret konstituerte seg lørdag kveld med Jan Petter Opedal som leder og Bjørn Olav Sørhus som nestleder.

Nye medlemmer i BUR ble Elisabet Iversen, Skaun og Otto Meisingset, Oppdal. Fra før sitter Henning Goa Hugdal, Melhus, Maria Vingen Hugdal, Melhus og Regine Mork, Trondheim/Namsos i BUR. Varamedlemmer i rekkefølge ble Margit Johanne Trefjord, Frosta, Karoline Fonn, Melhus og Kristina Ødegård, Trondheim/Ålesund.

Jan Ove Krutvik, Aure, Hjalmar Hugdal, Melhus og Signe Trefjord, Frosta ble valgt som nye medlemmer i valgnemnda. Johan Jensen, Oppdal og Knut Ole Østertun, Melhus var ikke på valg. Varamedlem ble Petter Stevik, Nærøysund.

Som faste delegater til Misjonssambandets rådsmøte fram til GF i 2025 ble regionleder, Hjalmar Hugdal, Melhus, Øyvind Høyland, Skaun og Jan Petter Opedal, Melhus valgt. Varadelegater ble Terje Olav Harnes, Stjørdal, Kjartan Åsebø, Nærøysund og Øystein Bliksås, Stjørdal.

- Ikke en organisasjon i krise

Robert Mulelid var Hovedstyrets utsending til regionårsmøtet. Uroen som har preget Misjonssambandet både før og etter generalsekretærens avgang var naturlig nok tema i Mulelids hilsen til regionårsmøtet.

- Vi har behov for å se framover nå. Jeg får ikke inntrykk av at det er en organisasjon i krise, og heller ikke at det er en ukultur i organisasjonen. Vi har mange flotte ledere. Uroen utspiller seg i avisspaltene. NLM er et samband, og samband handler om kommunikasjon. Vi har et koblingsbrudd nå, sa Mulelid som oppfordret til å ha fokus på misjonens herre samt å ta turen til GF i sommer.

- En retning å arbeide etter

Regionårsmøtet ble avsluttet med gudstjeneste og 195 nattverdsgjester søndag.

- Jeg tror det er første gang vi har hatt nattverdgudstjeneste under et årsmøte. Det var en fin dag med god stemning. Alt i alt er jeg fornøyd med oppmøtet på regionkonferansen, og samtalen rundt handlingsplanen var god. Planen gir oss en retning for arbeidet og det trenger vi, sier regionleder Atle Ølstørn.

I alt var 41 barn og unge påmeldt regionårsmøtet, og de hadde sitt eget opplegg mens de voksne var opptatt med årsmøtesaker.

- Jeg er godt fornøyd med gjennomføringen av helgen, og det ser ut som om barn og unge har det kjekt, sier vikarierende UNG-leder Jørgen Greve.

Talere under årsmøtehelga var Arne Helge Teigen og Ruth-Elise Bergane.

I gave til misjonen ble det gitt 76 850 kroner i løpet av årsmøtehelga.