Fra salen

Valgresultatene fra årsmøtet

Vi har laget en oversikt over alle valgresultater fra årsmøtet på lørdag.

Regionstyret:

Kristine Gausel

Torleiv Åreskjold

Morten Nord-Varhaug

John Håvard Gundersen

 

Vararepresentanter

Morris Kjølleberg

Ove Eikje

Gunstein Landro

 

BUR:

Håkon Brekkå

Solveig Harestad

Kristoffer Heng

Maria Andersen

 

Vararepresentanter:

May Bente Bø Voilås

Oddbjørn Myklebust

Jarle Lode

 

Valgnemnd:

Egil Skutlaberg

Randa Granberg

Torbjørn Hovland

Aud Jorunn Espeland

 

Vararepresentanter:

Bjarne Ydstebø

Kathe Elin Jacobsen

Tom Håvard Tobiassen

 

Rådsmøtedelegater: 

Regionleder

Regionens Styreleder

Håvard Brekkå

Gjermund Viste

Kjetil Halvorsen

Bjarte Gudmestad

Arne Ove Berg

Per Gunvald Haaland

Svein Sturla Tonstad

Edvard Helland

Torleiv Åreskjold

Helge Vatland

Anders Olsen

Johnny Vågen

 

Vararepresentanter:

Paul Malde

Lorents Nord-Varhaug

Anders Sørbø