Øyvind Åsland

Ferdig som generalsekretær

15. mai slutter Øyvind Åsland som generalsekretær i Misjonssambandet. Bakgrunnen for den brå avgangen er en konfidensiell sluttavtale mellom hovedstyret og generalsekretæren.

I en kort pressemelding uttaler hovedstyret at «Øyvind Åsland og Misjonssambandets hovedstyre har blitt enige om at Åsland fratrer som generalsekretær 15. mai 2022». Videre takker hovedstyret Åsland, som har vært generalsekretær siden 1. september 2010, «for hans iherdige innsats gjennom hele sin tid som generalsekretær».

Pressemeldingen presiserer også at det ikke ligger «noen spesifikke hendelser (som en krenkelse, økonomiske misligheter eller andre alvorlige forhold) bak avgangen».

 

Les mer: PRESSEMELDING: Generalsekretæren slutter

 

«En totalsituasjon»

På spørsmålet om hvorfor hovedstyret ønsket at Åsland slutter så brått, er det korte svaret fra hovedstyrets formann, Raymond Bjuland: – Hovedstyret har sammen med Åsland kommet frem til en omforent avtale som innebærer at han fratrer 15. mai.

Bjuland ønsker ikke å gi noen vurderinger fra hovedstyrets side av at avgangen kommer under to måneder før GF.

Raymond Bjuland
Raymond Bjuland:Formann i Misjonssambandets hovedstyre Espen Ottosen

– Har avgangen en sammenheng med varslingssakene?

– For hovedstyret handler dette om en totalsituasjon, svarer hovedstyrets formann, som ikke vil si noe om hva som eventuelt har endret seg siden hovedstyret i august i fjor uttrykte tillit til generalsekretæren. Det skjedde i etterkant av at et eksternt varslingsutvalg – i flere måneder og med en kostnadsramme på over tre millioner kroner – hadde gjennomgått en rekke varslingssaker og konkludert med at «generalsekretæren gjennomgående har behandlet sakene på en forsvarlig måte».

 

Taushetsklausul

Ifølge utsendte pressemelding uttaler Øyvind Åsland at avgangen henger sammen med samarbeidsproblemer mellom ham og hovedstyret.

– Kan du si noe mer om disse samarbeidsproblemene?

– Nei, jeg kan dessverre ikke si noe særlig mer, siden jeg har skrevet under på en avtale med en taushetsklausul. Men som generalsekretær er jeg avhengig av at det er full tillit mellom hovedstyret og meg, og dessverre lå ikke forholdene lenger til rette for at jeg kunne fortsette.

Øyvind Åsland
Øyvind Åsland:Avtroppende generalsekretær i Misjonssambandet Espen Ottosen

 

Alt blir avlyst

I generalsekretærens kalender lå det mange planer for de kommende månedene. Han skulle deltatt på et misjonærforberedende kurs i Nairobi, talt på flere ulike samlinger, holdt åpningstalen på generalforsamlingen og deltatt på konferanser og samarbeidsmøter i Norge og også i utlandet. Nå avlyses alt.

– Betyr planene du hadde at du for noen uker siden trodde at du ville være generalsekretær også etter generalforsamlingen?

– Ja, senest i april sa jeg til hovedstyret at jeg var motivert for å fortsette i hvert fall til høsten. Det var, slik jeg så det da, også i organisasjonens interesse. Men i løpet av de siste ukene innså jeg at hovedstyret og jeg vurderte situasjonen ulikt, sier Åsland.

Han trodde også, da varslingsutvalgets konklusjon ble klar i august i fjor, at det ville være mulig å ha et tillitsfullt samarbeid med hovedstyret frem til og med generalforsamlingen.

 

Ikke på generalforsamlingen

– Er du skuffet over at resultatet ble en såpass brå avgang?

– Det kjennes i hvert fall ikke helt bra å sette punktum såpass brått. Jeg skulle gjerne brukt mer tid på å ta skikkelig avskjed med nære medarbeidere, med ansatte, frivillige og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt, og også med internasjonale kollegaer.

– Kommer du til å være på generalforsamlingen?

– Nei, det tror jeg ikke blir naturlig, og det er rett og slett litt vemodig.

 

Usikker på fremtiden

– Hva tenker du om fremtiden?

– Foreløpig er ingenting bestemt, og jeg vil bruke noe tid på å fordøye situasjonen. Jeg er fortsatt opptatt av misjon og utelukker ikke en fremtidig misjonærtjeneste for Misjonssambandet. Men foreløpig har jeg valgt å avvente noe.

Det er fortsatt ikke kjent hvem som overtar som generalsekretær fra og med mandag 16. mai. I nevnte pressemelding uttaler styret at de vil komme tilbake med nærmere informasjon når dette er avklart.

  

Les mer: PRESSEMELDING: Generalsekretæren slutter