Birger Helland

Birger Helland blir fungerende generalsekretær

– Når "misjonen" krever noe av meg, vil jeg stille opp, sier den nye, fungerende generalsekretæren.

Birger Helland (71) er ny fungerende generalsekretær i Misjonssambandet. Det kommer fram av en pressemelding underskrevet av hovedstyreformann Raymond Bjuland og nevnte Helland.

Helland har tidligere vært økonomileder i Misjonssambandet og regionleder i Misjonssambandet sørvest. I tiden som økonomileder var han også i en periode assisterende generalsekretær.

Han har vært forkynner i Misjonssambandet frem til nå, og driver det kristne forlaget EB Media AS. Helland er gift og har tre barn.

 

Midlertidig 

Helland er tydelig på at dette kun er en midlertidig løsning.

– Jeg fikk en forespørsel på mandag om jeg kunne fungere i en periode inntil hovedstyret finner en permanent løsning. Etter litt betenkningstid fant jeg ut at jeg ville forsøke å gjøre det.

Han måtte rydde unna arbeidsoppgaver for å kunne tre inn i den nye oppgaven.

– Jeg er også i en alder som tilsier at jeg er pensjonist, men når "misjonen" krever noe av meg, vil jeg stille opp.

Helland har vært ansatt i Misjonssambandet i hele sitt yrkesaktive liv.

– Jeg er opptatt av å fullføre det kallet jeg har i misjonen. Det er i helt klar visshet om at dette bare er en midlertidig funksjon inntil en permanent løsning er på plass. Hvis jeg kan være til hjelp, vil jeg gjerne stille opp, fortsetter han,

– Hva er grunnen til at du er spurt?

– Jeg tror nok det handler om at jeg har mange år i tjeneste ved hovedkontoret og inn mot hovedstyret og at jeg sånn sett vet litt "hva det går i". Det betyr nok noe for hovedstyret når de skal ha en midlertidig løsning.

Helland vil fortsette å bo på Ålgård i Rogaland.

– Jeg har en avtale med hovedstyret om at jeg blir ukependler, og regner med at det blir slik.

  

Viktig å finne sammen

– Hva skal du gjøre for å skape ro?

– Vi er i en situasjon som er krevende. Nå skal jeg få status på alt arbeidet, sette meg inn i ting og møte folk, og så får vi ta det derfra. Vi må forsøke å ta steg for steg. Hovedfokuset nå er sommerens generalforsamling. Vi må gjøre den til den samlingen den bør være. Det er utrolig viktig å finne sammen og å stå sammen i arbeidet videre.

– Ble du overrasket over Åslands avgang?

– Jeg har ingen kommentar til det utover at jeg ikke har vært en del av prosessen. Jeg har heller ikke noen annen informasjon enn "vanlige Utsyn-lesere" med tanke på de sakene som har vært i media de siste årene. Jeg har den samme kunnskapen som resten av misjonsfolket.