Håvard Måseide (øvre venstre), Knut Espeland (øvre høyre), Robert Mulelid (nedre venstre), Enok Thorsen (nedre høyre)

– Kunne skjedd etter GF

Et mindretall i hovedstyret ønsket ikke Åslands umiddelbare avgang.

I et kort innlegg til Dagen og Vårt Land skriver nestleder Håvard Måseide, Robert Mulelid, Knut Espeland og første varamann Enok Thorsen at de tok dissens mot avtalen som førte til Åslands brå avgang. Misjonssambandets hovedstyre består av syv medlemmer samt første varamann med møterett, men ikke stemmerett.

    

– Ikke god avtale

«Avtalen med en fratredelse 15. mai er en løsning som etter vår mening ikke er god. Slik vi ser det ville det vært i organisasjonens og alle parters interesse at et planlagt lederskifte kunne skje i etterkant av generalforsamlingen i tråd med det som Åsland tidligere har meddelt hovedstyret, ref. hans uttalelse til nlm.no den 10. mai», skriver de fire.

Videre understreker de at de aksepterer avgjørelsen.

«Et flertall i hovedstyret stemte for avtalen, noe vi tar til etterretning, og vil forholde oss konstruktivt til med tanke på hva som kan tjene organisasjonen best i tiden fremover».

   

– Må presisere

Bakgrunnen for leserinnlegget er en uttalelse om at «Hovedstyret står bak avtalen med generalsekretæren» i Dagen og Vårt Land, som de mener gir et feilaktig bilde av at den er resultat av et enstemmig hovedstyre.

«Vi finner det derfor nødvendig å presisere at vi ikke kunne stille oss bak dette», skriver mindretallet i hovedstyret.

De henviser ikke til kilden, men det er hovedstyreleder Raymond Bjuland som uttalte følgende publisert på Dagen og Vårt Lands nettsider 11. mai:

– Hovedstyret står bak avtalen med generalsekretæren. Det at vi har brukt mye tid på saken, forteller at det naturlig nok har vært store og vanskelige drøftninger som det var nødvendig av oss å ta, sa Bjuland onsdag.

 

– Jeg som leder kan ikke røpe dissens

Hovedstyrets leder, Raymond Bjuland, sier at det ikke er hans oppgave å kommentere de interne diskusjonene hovedstyret har hatt.

– Avtalen med Øyvind Åsland er formelt sett en avtale mellom ham og hovedstyret, og det forholder jeg og hovedstyret seg til. De interne drøftingene er ikke en del av det som hører offentligheten til i slike saker, og jeg som leder kan ikke røpe dissens. Når vedtak er fattet, er det derfor formelt riktig at dette er noe hovedstyret står bak. Samtidig med dette har jeg gitt klart uttrykk for at det har vært store og vanskelige drøftinger i hovedstyret som det var nødvendig av oss å ta, skriver Bjuland i en e-post til Utsyn.

Om leserbrevet som er blitt publisert i Vårt Land og Dagen, skriver han:

– Som styreleder mener jeg at beslutninger som blir vedtatt bør respekteres, utover det vil jeg ikke kommentere utspillet som har kommet.

 

Bildet: Nestformann Håvard Måseide (øvre venstre), Knut Espeland (øvre høyre), Robert Mulelid (nedre venstre) og første vara Enok Thorsen (nedre høyre).

 

Saken ble oppdatert 13.05.2022 kl. 14:34 med kommentarer fra hovedstyrets formann.