Fra formiddagstreff

Misjonssalen Sandnes sitt formiddagstreff

Formiddagstreffet (eldretreffet) arrangerte enkel basar til inntekt for NOREA Mediemisjon.

I våre nye lokaler (gamle Brannstasjonen), har Misjonssalen Sandnes fått flotte og funksjonelle rom for møter og aktiviteter.

En tirsdag i måneden samles mellom 30-50, hovedsakelige eldre, til Formiddagstreff. Tirsdag 8.mars hadde jeg gleden som Noreapastor å være til stede i menigheten jeg også er forsamlingsleder/pastor i. 

På samlingen holdt tidligere kretssekretær i NLM, Kåre Eidsvåg andakt. Og selv fortalte jeg om det arbeidet NOREA driver.

Etter en god kaffepause ble det holdt utlodning til inntekt for NOREAs arbeid. Her kom det inn ca kr 5.600. 

En stor takk fra NOREAs side for at Formiddagstreffet vil høre fra vårt arbeid, og at Formiddagstreffet samler inn penger til arbeidet NOREA driver.