Årstalet 2022

Arrangementsoversikt

Oversikt over leirar og andre arrangement i region Vest.

Sætervika

01.-03.04.       Tenleir  (tenåringer)

17.-19.06.       Maksleir (2.-4. kl)

19.06.             Sommarfest (alle)

04.-07.08.      Tweensleir Action  (5.-7. kl)

12.-14.08.      Miksleir  (3.-6. kl)

26.-28.08.      Tenleir  (tenåringer)

16.09.             Sætervikabasaren  

16.-18.09.      Inspirasjonshelg for kvinner (18-99 år)

30.9.-2.10.     Maksleir  (2.-4. kl)

21.-23.10.      Mannahelg  (18-99 år)

28.-30.10.      Barnekorweekend (2.-7. kl)

11.-13.11.      Tweensleir  (5.-7. kl)

25.-27.11.      Adventsleir I   (familie)

02.-04.12.      Adventsleir II  (familie)                                                                                             

Lyngmo

18.-20.03.      Vinterleir 2.-4. klasse   

01.04.            Vårbasar                                             

08.-11.04.      Palmehelgsleir småbarnsfamilie   

13.-17.04.      Påskeleir familie - AVLYST

29.4.-1.5.       Ungdomsleir  (8.kl.-3.vgs)

24.-26.05.      Vi over 60 

10.-12.06.      Sommarleir  (2.-4. kl)  

17.-20.06.      Sommarleir  (4.-7. kl)       

26.6.-3.7.       Bibelsommar i Vest (alle)

16.-18.09.      Inspirasjonshelg for kvinner (18-99 år)

30.9.-2.10.     Haustleir  (2.-4. kl) 

07.-10.10.      Haustleir  (5.-7. kl) 

21.-23.10.      Ungdomsleir (8.kl-3 vgs)

04.-06.11.      Pusterom (16-30 år)

11.-13.11.      Barnas Songleir  (2.-7. kl)                                                                                                          

Skilbrei  

10.-12.06.      4.-7. klasseleir   

17.-19.06.      1.-4. klasseleir  

18.09. (?)       Skilbreibasaren

30.9.-2.10.     5.-7. klasseleir     

21.-23.10.      2.-4. klasseleir         

 

29.4.-1.5.       Ung:Disippel (Skilbrei)                         

16.-18.09.      Ung:Disippel (Skilbrei)                          

18.-20.11.      Ung:Disippel                                                                                    

Sunnfjord/Førde      

22.-24.04.     Inspirasjonshelg m/regionårsmøte

07.05.           Konfirmasjon                                      

11.-13.03.     Tabu +  (18 +)

20.-22.05.     Tabu  (8. kl +)

19.-21.08.     Tabu  (8. kl +)

18.-20.11.     Tabu  (8. kl +)

 

Innvik                    

24.-25.09.    Bibelhelg i Fjordane

                                                

Sygna  

22.-26.06.    Sommartreff  (8.-10.kl)                                                     

Andre arrangement 

22.-26.06.   UL (OCC) Fellesreise  (15+)

05.-10.07.   GF (OCC) (alle)

27.10.       Landsmøte NLM ung/Frontline (Oslo) (15+)