Relasjonsbygging og vennskap er svært viktig i møte med våre nye landsmenn

Tro mellom venner

Kurset «Tro mellom venner» starter 27.januar i Misjonshuset i Kristiansand.


– Kurset er for alle som selv har en kristen tro, forteller Anne Gro Holthe som er flerkulturell medarbeider i Misjonssambandet sør. Sammen med mannen sin, Leif, skal hun være leder for dette kurset som går over seks torsdagskvelder i vinter.

Kurset er også for de som kanskje er usikre på hvordan de skal være ovenfor sin nye innvandrernabo og sin muslimske kollega på jobb. Eller de jeg treffer i barnehagen eller på skolen til barna mine, de som kommer fra et annet land og har en annen religion. Og det er jo slik at vi som er kristne ikke bare ønsker å bli venn og bli kjent, men vi ønsker også å dele tro med muslimer. Det er hovedintensjonen med kurset, forteller Anne Gro Holthe.

Hun understreker at det med å ta imot våre nye landsmenn også er klart forankret i Bibelen. I GT står det, blant annet i 3.Mosebok 19,34, at «Innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne. Du skal elske han som deg selv.» Hva betyr det og hvordan kan vi vise det i praksis? Det er noe du får lære mer om gjennom dette kurset, sier hun.

Innhold
– Tro mellom venner-kurset har tre hovedelementer. Det første er om religionen Islam. Videre er det om barrierer som kan overvinnes. Og til sist tar vi opp temaet «Fra vennskap til felleskap». Temaene er både viktige og interessante. Jeg tror mange vil ha nytte av å lære mer om disse tingene, sier Holthe.

– Har kurset også en praktisk utfordring?

– Ja, og det er det som er veldig fint med dette kurset. Vi gir en bitte liten lekse hver gang, og den første leksa er å hilse på en som du kanskje tenker er muslim eller innvandrer fra et annet land. Så her får du en liten dytt for å være litt mer frimodig.

Vennskap og relasjonsbygging
–  Å bli møtt slik som Jesus møter oss, slik som Han er i ord og handling, slik bør vi også møte hverandre.  La oss bruke Jesus som læremester i dette. Vi må lære å tenke at våre nye landsmenn også er skapt av Gud, Jesus har dødd for dem. Vi er så like, vi har de samme behovene enten vi er muslimer eller kristne. Vi har behov for nærhet, trygghet, vi bryr oss om barna våre, vi er opptatt av hus og hjem, så vi er mye mer like enn det vi tror, understreker Anne Gro Holthe.

– En samtale med muslimer bør begynne med at vi snakker som Jesus, ikke om Jesus. Hva tenker du om en slik uttalelse.

 – Åh, det varmer hjertet mitt, for det er akkurat slik det skulle være. For hvordan skal vi kunne bygge relasjoner hvis vi ikke tenker på hele mennesket. Bare tenk på den omsorgen Jesus viste for kvinnen fra Samaria-han møtte henne i en hverdagssituasjon, de var sammen, han snakket med henne og spurte hvordan hun hadde det. Slik skal vi også være ovenfor våre nye landsmenn. Først bygge relasjoner og bry oss om mennesker vi møter i vår hverdag - det er det aller viktigste, sier Holthe.


Språkbarriere
– Vi kan være trygge på å bruke norsk når vi møter våre nye landsmenn. Det er jo slik at de aller fleste flyktninger som kommer fra flyktningeleirer f.eks. i Somalia eller Irak, der er det svært få som kan engelsk. Det de gjerne vil er jo å snakke og lære norsk. Og det aller viktigste språket i møte med mennesker er jo hjertespråket, og da kan vi virkelig få sagt mye, sier Anne Gro Holthe.

– Har du tilbakemeldinger fra mennesker som tidligere har vært med på Tro mellom venner kurs?

 – Ja, og de fleste forteller at de får noen aha-opplevelser gjennom dette kurset. Vi mennesker går ofte rundt med skylapper og vi har kanskje på forhånd gjort oss opp noen tanker om «slik er verden» og «slik er muslimene». Men så forteller kursdeltakerne at når de fikk lære mer om våre nye landsmenn så fikk de et endret syn på det hele. Og fra et kurs vi hadde i Vågsbygd, der flere eldre mennesker var med, så sier de at nå tør vi å si hallo og snakke med vår muslimske nabo, forteller Holthe.


Bygg relasjoner
–Vi kan ikke forvente at våre nye landsmenn skal komme inn i våre fellesskap når de ikke kjenner oss og vet hva som skjer i vår menighet. Mange har ikke engang hørt om kristen tro. De fleste vet mye fra koranen og historier fra Det gamle testamentet, men fortellingen om Jesus som kom til jord og er vår frelser det vet de veldig lite om. Så det aller første punktet er å bygge relasjoner, bruk tid, bli venn og så kommer det neste steget med å invitere din nye venn med inn i et kristent fellesskap. På den måten kan vi sammen bygge et inkluderende fellesskap, avslutter Anne Gro Holthe.

Meld deg på og bli med!

Her er linken for påmelding: https://forms.gle/2L2wksXStYvWnwDWA