Fra overrekkelsen av pengestøtten

Pengestøtte til barnelag

Etter mye oppstyr om Klepp kommune som ikke ønsker å støtte kristent barne- og ungdomsarbeid, er det en glede å kunne melde om andre som stiller opp.

SR-Bank stiftelsen deler hvert år ut en sum penger til foreninger og lag innen barne- og ungdomsarbeid. Lagene må søke om konkrete prosjekt som de ønsker støtte til.

På Jørpeland søkte Supertorsdag om kr.15.000 til sløydutstyr, og Barnegruppa søkte om kr.3000,- til ei steiketakke. Begge søknadene ble innvilget.

Søndag 5. desember kunne Kirsten Andersen til venstre på bildet, på vegne av SR-banken, overrekke pengene til Torbjørn Nordland fra Supertorsdag og Dagbjørg Barkved fra Barnegruppa.

Hjertelig takk til SR-bank for støtten til dette viktige arbeidet blant barn på Jørpeland.