coronavirus og munnbind

Oppdaterte retningslinjer smittevern

13. desember strammet regjeringen igjen inn i forhold til smittevern, og det er nå sterke begrensinger ift antall som kan samles.

Her kan du finne gjeldene regler: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Norges Kristne Råd har også oppdatert sin smittevernveileder, og den kan du finne her:
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2021/12/Smittevernveileder-NKR-14.12.2021-Gudstjenester-og-kirkelige-handlinger-1.pdf