Okonomien pr oktober 2021

På etterskudd, men fortsatt håp om å nå målet

Vi har en del å ta igjen for å nå regionbidraget, men ser det ikke umulig hvis det er mange som bidrar de siste dagene av året.

Regnskapstallene ved utgangen av oktober måned for Misjonssambandet sørvest viser en gaveinntekt på 31,6 millioner kroner. Dette er 2,8 millioner under budsjett, og 385.000 mindre enn ved samme tidsrom i fjor.

Fast givertjeneste er kommet opp i 18,6 millioner kroner, som er en stigning på 500.000 i forhold til fjoråret.  Det har kommet inn ca. 1 million gjennom giro i Utsyn. Dette er 330.000 mindre enn i fjor. Enkeltgaver har en nedgang på 377.000,-, og ligger så langt på nesten 1,8 millioner kroner. Gaver fra misjonsfellesskapene er ved utgangen av oktober kommet opp i godt og vel 5 millioner kroner, en nedgang på 675.000,-.

Driftsutgiftene, som er på 17,1 millioner kroner, ligger 4 millioner under budsjett. Årsaken til dette er redusert leiraktivitet grunnet korona, lavere bemanning enn forventet og langtidssykemeldte. Utgiftene ligger 1,2 millioner over fjoråret, som var et år med permitteringer.

Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 17,1 millioner kroner. Dette er 307.000 under det som er budsjettert, og nesten 1,7 millioner mindre enn ved samme tidsrom i fjor.

Gjenbruksbutikkene i regionen har ved utgangen av oktober måned overført nesten 5,4 million kroner til Misjonssambandet sentralt. Dette er 1,5 million mindre enn ved utgangen av oktober måned i 2020.

Vi takker hjertelig for alle gaver, og ser med spenning mot avslutningen av regnskapsåret 2021. Vi har en del å ta igjen for å nå regionbidraget på 29 millioner kroner, men ser det ikke umulig hvis det er mange som bidrar.

Takk til deg som vil bidra med en ekstra julegave!  En gave som kan tenne håp for noen som fortsatt ikke har hørt julebudskapet.