Jul - kakemann

Julemesser ga oppmuntring og godt resultat

Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger fra årets julemesser i Midt-Norge.

Mens det i fjor kun var Hitra som arrangerte fysisk julemesse, var det i år ni av ti julemesser som hadde fysiske samlinger,- innenfor retningslinjene for godt smittevern. Flere tok med seg nyttige lærdommer fra fjorårets digitale tilpasninger. Andre prøvde ut tips og erfaringer fra julemessekomiteer andre steder i regionen.

Julemesser på 11 steder 

I Midt-Norge arrangeres det julemesser på følgende steder: Aure, Hemne, Frøya, Hitra, Orkdal, Melhus, Betania Trondheim, Stjørdal, Åfjord, Namsos og Val. På Aure har Misjonssambandet og NMS ansvaret hvert andre år.

De fleste julemesse-komiteene forteller at det var god oppslutning på samlingene og at komiteen var godt fornøyd med både arrangementet og resultatet.

PR og salg via Facebook

Facebook har blitt en nyttig salgskanal for julemessene. Der skjer det mye god PR og salgsformidling av adventskalendere, lodd og ulike varer.

Hver julemesse er unik

Det er berikende at alle julemessene våre er forskjellige,- hver har sine særpreg, styrker og utfordringer. Hver komite gjør det de har mulighet til ut fra ressursene de har tilgjengelig.

Vi vil fra regionens side takke hjertelig for en flott innsats og ønske Guds rike velsignelse over hver enkelt som har bidratt i årets julemesser!

Salgsrekord i Namsos

Nesten alle julemessene hadde høyere inntekt i år enn i 2020. I Betania, Frøya, Namsos og Åfjord hadde de en stor inntektsøkning i forhold til i fjor. Namsos satte til og med salgsrekord med ca 115.000 kroner!

Her er samlet oversikt over årets resultat:

Aure

         91 903

Hemne

         56 423

Frøya

         44 000

Hitra

         77 600

Orkdal

       120 000

Melhus

        166 000

Trondheim

       138 122

Stjørdal

       105 575

Åfjord

       215 000

Namsos

       113 000 

Sum

    1 127 623