Juletre med kuler

Julehilsen fra Misjonssambandet øst

La oss feire jul.

La oss feire jul!

La oss feire jul med takk og glede over det som skjedde i Betlehem da Jesus ble født. Da Gud sendte Jesus til jorden, til verden og til oss. Det endret hele vår tilværelse fra natt og mørke til lys og en ny dag. Et håp ble tent for deg og for meg og for all verden. Håpet om frelse, frihet fra døden og evig liv.

Ved slutten av 2021 og inngangen til 2022 har vi fortsatt tilgang til dette håpet, uansett hvor mørk tiden ser ut. Også i disse dager kan nød, sorg og mørke endres til takk og glede når vi stanser opp for hva Jesus betyr for oss. Han som en gang var i krybben, på korset eller i graven, han lever og hører vår bønn. Han følger med oss i alle våre dager og holder oss fast gjennom livet. Han er nær alle som kaller på han.

Som kristne søsken står vi sammen i et åndelig fellesskap og en felles misjonsgjerning. 2021 er snart historie og vi går inn i det nye året 2022. Det ligger på oss å takke hver enkelt av dere for fellesskap i liv og tjeneste i 2021. Takk for at du var med på din måte. Takk for forbønn for arbeidet blant barn, unge og voksne, for ansatte både i regionen og for utsendingene! Takk for alle gaver, som gjør det mulig å bringe det glade budskapet ut. Om noen har anledning til å øke dette gavebeløpet eller tegne seg som fast giver i det nye året, vil vi nå enda lenger.

Vi ønsker velkommen til nye muligheter og fornyet tjeneste i 2022. I mellomtiden vil vi oppmuntre alle til å følge oppfordringen i sangen av N.F. Grundtvig:

 

«Så la oss gå med stille sinn som hyrdene til barnet inn. Med gledestårer takke Gud for miskunnhet og nådebud.»

 

God jul!

For Misjonssambandet øst

Anna Lindbak Hørte, Asbjørn Stige og Ernst Jan Halsne