Ungdom som gamer

Nysatsing i ungdomsarbeidet i Midt-Norge

«Vi må hele tiden finne nye, gode måter å nå ungdommer på», lyder det fra Martin Vespestad. Han snakker om den nye satsingen innen gaming som BUR Midt-Norge står bak.

«Stadig flere ungdommer spiller dataspill og i dag er e-sport, altså konkurranser innen ulike dataspill, den raskest voksende sporten i verden. Dette er en arena hvor vi ikke har vært særlig til stede tidligere. Vi ønsker å være der ungdommer er, og skape gode, kristne arenaer også der».  

Prosjektet er ledet av Martin, som sammen med sin bror, har opprettet en discord-kanal som de har kalt Freezone. Her kan ungdommer logge inn og møtes i en digital verden. Det er opprettet fellesrom og rom for ulike spill, hvor man kan spille og snakke sammen.  

Martin forklarer at målet er å opprette et lavterskeltilbud som kan være en katalysator for noe mer. «På den ene siden ønsker vi å legge til rette for vennskap mellom kristne som bor på samme sted eller ulike steder i Norge, kanskje også i andre land. Ikke alle kristne har andre kristne venner der de bor. For meg var det viktig med leir, for da ble jeg kjent med andre som trodde på det samme som meg. Og på samme måte håper vi dette kan være en god måte å bli kjent med andre på.  

Og på den andre siden ønsker vi å skape en arena der det er mulig å ta med også ikke-kristne venner. Kanskje er dette et sted hvor folk kan høre om Jesus for første gang. Eller en arena hvor man hører om leir og blir invitert med for første gang.» 

Det er også opprettet en Minecraft-konto hvor man kan logge inn gratis for å spille på serveren. Prosjektet er helt i startfasen, men det hindrer likevel ikke Martin fra å tenke stort. «Drømmen er å ha med deltakere fra alle regionene i Misjonssambandet. En gruppe hvor vi kan mobilisere til leirer/LAN-party lokalt, men kanskje også nasjonalt. Jeg ønsker også at vi kan holde andakter gjennom et spill som heter Minecraft. Det er et stort potensial i gruppen!» 

Besøk https://discord.gg/YXYDCZVYbX for å bli med.  

Ta gjerne kontakt om du ønsker å være med som leder også. 

 

Saken er tidligere publisert i regionalt Utsyn.