Barn leker i snøen

Er leir viktig?

Det har skjedd mye på Solhøgda denne høsten. Av og til kan det være tungt og slitsomt. Men etter et arrangement føler vi oss takknemlige for at vi får være med. Når søndagen kommer og leiren avsluttes opplever vi at både deltakere og ledere er takknemlige for å få være med. Det er stort å oppleve hvordan barn og unge finner seg til rette, er trygge, lytter til Bibelfortellingene, er høflige og koser seg på leir. Her får de gode venner. Vi kan med stor frimodighet invitere til leir, leir er en solid ballast å ha med seg. I oktober fikk vi denne e-posten. Det var etter Høstweekend, en weekend for alle, men spesielt tilrettelagt for psykisk funksjonshemmede. Stykket er anonymisert og godkjent av innsenderen.

Ei mor til en psykisk funksjonshemma gutt skriver og takker: «Vi har aldri opplevd han snakke så mye som da han kom heim fra leiren. Omsorgspersoner på boligen ringte og var oppglødd, dette hadde de ikke opplevd før. Han fortalte lenge om alt det kjekke han hadde opplevd på leir. Jeg har også fått høre om den flotte helga. Og han snakket om at han fikk høre om Jesus. Det er viktig for ham. På leir hos dere føler han seg trygg! For han betyr denne helga mye mer enn noen kan forstå! Vårt håp og vår bønn er at denne leiren blir arrangert også i årene som kommer! Takk! Og lykke til videre med deres gode arbeid!»

Hilsen fra takknemlig mor.

I år ble denne leiren arrangert for 27. gang. Vi har deltakere som har deltatt på samtlige!

Er det viktig med leir? Leir er viktigere enn noen gang, spesielt i den tiden vi lever i. Vi tror at det var Gud som kalte noen til å bygge Solhøgda i 1960 åra. I dag er det vårt ansvar å føre det videre, for at barn, unge og eldre skal få høre om Jesus.

TAKK AT OGSÅ JEG FIKK VÆRE MED!