Bønnebrosjyre

Bønnebrosjyre

Bønnebrosjyre for Misjonssambandet øst

Vi har laget en bønnebrosjyre for Misjonssambandet øst. Den inneholder informasjon om ansatte, leirsteder og bønneemner. Vi oppmuntrer til å bruke den aktivt, og for eksempel legge den i Bibelen. Be også for utsendingene våre. Hvis du ønsker å bli fast giver, se «Bidra i arbeidet» på nlm.no eller ring 22007200.

Ta kontakt med regionkontoret på ost@nlm.no dersom du ønsker bønnebrosjyren tilsendt, for eksempel til ditt misjonsfellesskap. Vi sender så langt så langt opplaget rekker. (Husk navn og postadresse bønnebrosjyrene skal sendes til, og hvor mange eksemplar du ønsker tilsendt.)