Dagens leder Jimmy Birkeland (i midten) takker Oddvar Kvåle (t.v) og Thor Loka (t.h) for lang og trofast innsats i Snekkergjengen

Snekkergjengen i Hægebostad

To av lederne for Snekkergjengen i Hægebostad, Oddvar Kvåle og Thor Loka, ble i sommer takket for innsatsen de har lagt ned i foreningen gjennom flere ti-år.


Lang historie
Hægebostad Snekkergjeng ble startet som en gutteforeining i 1973 – 74. Etter et opphold på ca. 4–5 år startet gjengen opp igjen i ca. 1979. Jarle Fidjeland, som hadde startet gutteforeningen, flyttet da tilbake til bygda etter å ha vært borte noe år, og han var pådriveren for å starte opp igjen. Han var hovedleder helt fram til ca. 2017 da han måtte trekke seg tilbake på grunn av sykdom.

Takk for trofasthet
Da snekkergjengen hadde sommeravslutning i juni ble to ledere, som har holdt på i veldig mange år, takket for innsatsen. Oddvar Kvåle har vært med siden begynnelsen av 1973 – 74 og ut 2020. Thor Loka var med siden ca. 1979 og ut 2020. Vi er veldig takknemlige over arbeidet og trofastheten som disse to har lagt ned i Snekkergjengen gjennom mange år, og ønsker at de får mange fine år framover.


Snekkergjengen for gutter og jenter
På 1980-tallet ble navnet på foreningen endret fra Gutteforeningen til Snekkergjengen, slik at jentene også kunne bli med. Det var det et stort ønske om, og det var en riktig avgjørelse som da ble gjort. Barna kan begynne på Snekkergjengen når de kommer i 4 klasse. Før koronapandemien kom hadde Snekkergjengen 50 – 60 betalende medlemmer.

Andakt, sløyd og spill
Snekkergjengen har normalt samling annenhver fredag. Da starter de opp klokka 18.00 med en samling med andakt og sang. Så deles det inn i tre grupper som bytter på å være i sløyden, gymsalen og i ett rom med spill og noe å bite i. Alle får da mulighet til å være på alle stedene i løpet av kvelden. På sløyden lages ulike ting av halvfabrikata, og dette loddes ut på basaren i april. Gjengen har hatt færre samlinger den siste tiden på grunn av pandemien, men allikevel klarte de å gjennomføre både en digital basar og avslutning i 2021.

Flere av de som har gått på Snekkergjengen og skal konfirmeres fortsetter som hjelpeleder, og etter hvert ledere. Dermed rekrutterer de selv mange nye ledere, så dette er en flott og livskraftig Snekkergjeng.

Det er Jimmy Birkeland som er hovedleder for Snekkergjengen nå (red.anm.)