Lea Lukka viser frem boken

Rosenius på japansk

Da sommerferien gikk fløyten, oversatte Lea Lukka en klassiker til japansk.

Sommeren 2020 skulle Lea Lukka, som er utsending for Misjonssambandets finske samarbeidsorganisasjon i Japan, FLOM, på ferie til Finland. Men på grunn av strenge reiserestriksjoner verden over, ble det aldri mulig for henne å gjennomføre denne ferieturen.

I stedet satte hun seg ned i leiligheten sin i Midorigaoka og brukte den varme og fuktige japanske sommeren til å oversette den rosenianske klassikeren Om syndernas förlåtelse til japansk.

 

Bibelundervisning

Lea har, siden hun kom til Japan for snart 40 år siden, brukt mye av sin tid til undervisning ved samarbeidskirkens bibelskole og presteseminar i Kobe, samt i de ulike menighetene hvor hun har hatt sin tjeneste.

Med utgangspunkt i sin egen bakgrunn fra Finland, har hun ønsket å formidle det kristne budskapet på en levende og frigjørende måte til folket i Japan. Og da kommer hun ikke utenom Rosenius.

Carl Olof Rosenius var en svensk predikant og redaktør som levde i Sverige på 1800-tallet. Hans forfatterskap og forkynnelse fikk prege store deler av lekmannsbevegelsen i Skandinavia, og også Misjonssambandet har hentet mye av sin teologiske forankring fra hans forfatterskap og forkynnelse.

Men hva kan en nærmere 170 år gammel tekst ha å si for mennesker på den andre siden av jordkloden? Vel, spør du Lea, så er svaret: masse! Evangeliet er uforandret, og vi trenger alle å få et blikk inn i friheten i Kristus! Så når en gammel tekst formidler dette på en god måte, går den aldri ut på dato.

 

Bredt nedslagsfelt

Det er ikke bare bare å oversette tekster fra svensk til japansk. Grammatikken på japansk er veldig forskjellig fra svensk, og ordvalgene må vurderes grundig. Lea har i årenes løp opparbeidet seg en god forståelse av japansk, men hun fikk samtidig mye god hjelp i oversettelsesarbeidet.

Manuskriptet ble godkjent for utgivelse i et anerkjent, kristent japansk forlag. Dette sikrer et bredt nedslagsfelt for boken. En velkjent japansk teolog har skrevet en stor og fyldig anmeldelse av boken, og håpet er at boken skal få stor oppmerksomhet.

 

Studiegrupper og god mottakelse

Selv har Lea brukt mye av tiden etter boken ble publisert sommeren 2021 til å spre informasjon om boken. Hun har sendt den ut til mange menigheter, med oppfordring til kirkenes ledere om å lese den og oppmuntre andre til å gjøre det samme.

Selv om Rosenius forkynner et enkelt budskap, er det ikke automatikk i at det er lett å forstå. Det har blitt bekreftet av mottakelsen i Japan. En kvinne tok kontakt med Lea etter å ha lest boken, og innrømte da at det var mye hun ikke forsto. Da organiserte de en online studiegruppe, hvor de gikk gjennom boken kapittel for kapittel. En gruppe kvinner har på denne måten fått hjelp til å forstå bokens budskap.

Lea har allerede fått mange sterke tilbakemeldinger på at boken er vel mottatt. Flere har skrevet til henne og fortalt at de har fått en helt ny forståelse av hva syndenes tilgivelse er. At Jesu død på korset for oss har så store ringvirkninger, har de aldri reflektert skikkelig over.

Noen har skrevet og bedt om å få tilsendt flere kopier av boken, for de ønsker å gi dem videre til andre som trenger å erfare den samme åpenbaringen!

Sommeren 2020 ble ikke som Lea Lukka hadde tenkt. Men det åpnet seg en mulighet for å gjøre noe som hadde ligget på henne i lang tid, og nå kan vi høste fruktene av oversettelsesarbeidet. Måtte boken få mange fornøyde lesere!

Utgivelsen er gjort i samarbeid med den svenske organisasjonen Luthersk Litteratur-Mission.