Eyvind Volle

Nyansatt forkynner i regionen

Eyvind Volle vil nå kombinere stillingen som daglig leder på Soltun med å være forkynner i regionen.

Eyvind Volle er nylig ansatt som forkynner i region nord. Stillingen er på 30% og er midlertidig til sommeren 2022. Han vil fortsette som daglig leder på Soltun Soldatheim, men dermed ha en noe redusert stilling der. 

Eyvind har mye erfaring som forkynner fra tidligere. Han har vært forkynner i Sunnmøre indremisjon, kretsekretær i Den Indre Sjømannsmisjon og har også mye forkynnelse i forbindelse med arbeidet på Soltun. Han har også vært engasjert som frivillig forkynner parallelt med engasjementet på Soltun. 

Vi ser stort på at han nå vil kunne besøke enda flere med møtevirksomhet og har stor tro på at engasjementet vil bli utnyttet godt. 

Ønsker du å legge til rette for samlinger lokalt og få besøk av Eyvind som forkynner er du derfor hjertelig velkommen til å ta kontakt. Enten direkte med Eyvind selv (evolle@nlm.no) eller Øivind Ruud Kringstad, regionleder (okringstad@nlm.no).