Jostein Skartveit

Gjenvalg

Regionstyret har hatt sitt første møte etter årsmøtet, og som vanlig på dette møtet, er konstituering av styret en viktig sak.

Det siste året har Jostein Skartveit vært formann i regionstyret, mens Helge Vatland har vært nestformann. Brynhild Samuelsen har vært medlem av arbeidsutvalget, sammen med formann, nestformann og ledergruppa ved regionskontoret.

Regionstyret gjenvalgte både Jostein Skartveit og Helge Vatland som henholdsvis formann og nestformann. Brynhild Samuelsen gikk ut av styret på årsmøtet, og Kristine Gausel ble valgt til nytt medlem i arbeidsutvalget.

Vi vil oppfordre til forbønn for regionledelsen.