Hatlestrand kirke

Møte på Hatlestrand

Torsdag 30. september var det møte for Misjonssambandet i Hatlestrand kirke i Kvinnherad kommune. Det er lenge mellom hver gang det er misjonsmøte i denne bygda.

Det var planlagt tre møter for NLM på Tveit bedehus, 28.-30. september. Etter at dette var bestemt, viste det seg at andre hadde lagt et møte på et annet bedehus på Tysnes torsdag 30.09. Det er få som går på møtene på Tysnes, så det er lite ønskelig med to møter samtidig. Det samme skjedde faktis på to andre slike mini-uker som var planlagt av NLM.

Etter samråd mellom våre lokale folk og reiserutelegger, ble det bestemt at vi ikke skulle avlyse torsdagsmøtet, men heller prøve å få til en samling i ei nabobygd. Etter noen telefoner av våre lokale folk, ble det avklart av vi kunne få til møter på Hatlestrand, Varaldsøy og Huglo.

30. september kl.11.00 var det derfor tid for møte i Hatlestrand kirke. Ove Sandvik talte, Wenche Brandsæter sang, og mannen Dagfinn ledet møtet. Det kom fire fra Tysnes og tre fra Hatlestrand. Det ble ei god stund om Guds ord, og folket fra plassen gav uttrykk for at de ønsket flere møter på Hatlestrand. De ønsket også informasjon om møter på Tysnes, slik at de kunne ta turen dit en gang iblant.

Hatlestrand er like i nærheten av Vestervik, hvor en av Kinamisjonens åtte første misjonærer var fra. Dette ble markert på samlingen i kirken. Misjonæren het Brita Vestervik og reiste fra Norge mot Kina i 1891. Vel framme i Kina etter et studieår i USA, ble hun gift med Johan Albert Skordal fra Sokndal. De fikk to barn, og Johan Albert fikk døpe den første kineser vunnet gjennom Kinamisjonens arbeid. Samme år, i 1896, døde Johan Albert, kun 28 år gammel. Brita reiste da heim til Norge og bosatte seg senere i Amerika.