Undeland

"LØP OG SØK"

Undeland Misjonsgård søker etter daglig leder.

Det er ønskelig med følgende egenskaper og kvalifikasjoner:
* Lederegenskaper med evne til å skape et velfungerende samarbeidsmiljø rundt seg.
* Kunnskap og/eller erfaring med markedsføring.
* Tydelig og ansvarsbevisst.
* Personlige egenskaper tillegges stor vekt og vi håper du er en som har lett for å opparbeide god kontakt med de rundt deg.
* Oppgaver tilpasses ut fra hvem som søker og det er tett samarbeid med styret for å få en velfungerende drift.