Innsettelse Tinnesmoen

Stor dag i Misjonssambandet sør

Søndag var en stor dag i Misjonssambandet sør med innsettelser både i Lyngdal og Notodden.


Nye ansatte på plass
Tidligere i år ble det klart at Kristine Gamst Selstø og John Olav Selstø begynner i nye stillinger i Misjonssambandet sør. John Olav skal jobbe som forsamlingsleder i Notodden og som områdearbeider i Telemark. Kristine skal jobbe som barne- og ungdomsarbeider i Notodden og Telemark. 

Innsettelse i Notodden
Søndag kveld var det tid for innsettelse i Notodden, og det ble en flott samling med mange som hadde møtt frem. Regionleder Livar Veggeland deltok med en hilsen fra regionen, og ønsket de nye ansatte velkommen i tjenesten. Deretter var det innsettelse med forbønn hvor flere fra Tinnesmoen deltok. 

Kristine og John Olav deltok også med tale og sang senere i møtet. Vi gleder oss til å bli mer kjent med dem på regionårsmøtet i Grimstad 25. september. Der vil de også bidra med flotte musikalske bidrag, så det er enda en grunn til å få med seg den dagen!

Innsettelse i Lyngdal
I Lyngdal bedehusforsamling, som er en fellesforsamling med IMF, Normisjon og Misjonssambandet var det også innsettelse denne søndagen. Her var det Jon Lia som ble innsatt som pastor foran en fullsatt forsamling. Jon har også en stilling som pastor i Misjonssalen i Mandal som han vil fortsette med fremover. Samtidig med innsettelse av pastor ble også Daniel Øpstad innsatt som eldste i forsamlingen. Ingrid Grøvan deltok også med nydelig sang. 

En spennende tid
Vi gleder oss stort over hva dette kan være med å bety for det lokale forsamlingsbyggende arbeidet. Det er er stor prioritering i regionens arbeid, og vi er takknemlige for medarbeiderne som nå har valgt å gå inn i viktige tjenester. Vi oppfordrer misjonfolket til å være med å løfte dem frem i bønn i spennende tid med mange muligheter for vekst i Guds rike!