Trygve Gjedrem

Minneord: Trygve Gjedrem

Trygve Gjedrem døde 21. juli. Han var med på å etablere Misjonssambandets arbeid i Mongolia og var svært aktiv i organisasjonen gjennom et langt liv.

21. juli døde Trygve Gjedrem 92 år gammel. Gjennom et langt liv var han svært aktiv i Misjonssambandets arbeid. Han ble også en av de aller første som reiste til Mongolia for å legge til rette for oppstarten av Misjonssambandets bistandsprosjekter i landet.

 

Livslangt misjonsengasjement

Gjedrem kom fra Bjerkrheim i Rogaland og fikk kjærligheten til Jesus og til Misjonssambandet inn med morsmelka. Tidlig flyttet bondesønnen til Ås utenfor Oslo, hvor han først ble student ved det som da het Landbrukshøgskolen (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), og deretter forsker og professor.

Sammen med kona Johanna, som døde i 2013, var Trygve svært engasjert i Misjonssambandets arbeid på Ås. Han startet foreningen «Ås Teltmakermisjon» og var aktiv i både misjonsforeningen og mannsforeningen. Han var også jevnlig på plass – også langt opp i 80-årene – på møter for studenter i regi av Laget. Han deltok også jevnlig på søndagsmøtene i Misjonssalen i Oslo.

 

Respektert vitenskapsmann

Trygve Gjedrem ble i 1971 den aller første lederen for nystiftede Akvaforsk på Ås, som i dag heter Nofima. Først i 2016, da han fylte 88 år, lukket han for siste gang døra til sitt kontor. Gjedrem jobbet blant annet med forskning på lakseopprett. Han fikk prisen Honorary Life Member av den globale oppdrettsorganisasjonen World Aquaculture Society i 2014. Han er også hedret med St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.

 

Trofast mot Guds ord

I 1993 ble Trygve Gjedrem spurt av generalsekretærer Egil Grandhagen om å reise til Mongolia. Der bidro han til å etablere en formell samarbeidsavtale med myndighetene i landet. Selv lærte han lokalbefolkningen alt han kunne om avlsarbeid på finullet sau.

Trygve Gjedrem var en mild mann med en sterk tro. Han var opptatt av troskap mot Guds ord og av sammenhengen mellom tro og naturvitenskap. Han la ikke skjul på sin skepsis til evolusjonslæren, kanskje særlig når den ble fremstilt som et alternativ til kristen skapertro. For Gjedrem var det avgjørende å fastholde at det var Gud som var himmelens og jordens skaper – og at Jesus var eneste mellommann mellom Gud og mennesker.

Vi lyser fred over Trygve Gjedrems gode minne.

 

I forbindelse med Misjonssambandets 125-årsjubileum i 2016 ble Trygve Gjedrem intervjuet om oppstarten i Mongolia: