Marta Lodden Furnes

Menighetsutvikler i Follokirken

Marta Lodden Furnes er ansatt som menighetsutvikler i Follokirken i 60 prosent.

Marta kommer opprinnelig fra Stavanger. Hun bor nå i Ski og er engasjert i Follokirken på frivillig basis. Marta er utdannet tannpleier, men ønsker nå å bruke sin arbeidstid for å utvikle menighetsarbeidet i Follo. Marta er gift med Andreas, som i dag leder ungdomsarbeidet i menigheten.

Vi ønsker Marta velkommen som ny medarbeider i Misjonssambandet øst fra høsten 2021.