Et eldre ektepar sitter og smiler

Voksen Pluss

Velkommen til Voksen Pluss leir på Åreeld fra 12. - 15. august.

Det har vært et år med opphold, ellers er dette en leir med lange tradisjoner.

Håper dere har lyst til å være med på en trivlig leir. I år legger vi opp til at alle som kommer alene får enerom uten tillegg i prisen. Det er begrenset med rom, da vi må ta hensyn til Covid19. Derfor bør en melde seg på så rask som mulig.