Noen av deltakerne i såkalt sammen-modus

Regionens andre digitale årsmøte er gjennomført

Regionårsmøtet for Misjonssambandet nord ble gjennomført heldigitalt denne helga med rett over 50 utsendinger.

Selv om samfunnet gradvis åpnes ble årsmøtet for NLM region nord, Misjonssambandet nord, gjennomført heldigitalt denne helga. Enkelte steder var flere deltakere samlet og fulgte møtet og årsmøtet via felles skjerm, men de fleste satt rundt omkring i sine hjem.

Mange ga positiv tilbakemelding på gjennomføringen og selv de med noe begrenset teknisk erfaring klarte godt å følge med. 

Daglig leder på Soltun Soldatheim, Eyvind Volle, delte Guds ord og hadde visjonen "Verden for Kristus" som utgangspunkt. I møtedelen bidro også Mia Synnøve og Ingvild Moldvor med sang. Rundt om i regionen ble det derfor sunget felles "Jesus, her er jeg, send meg". Bra!

Takket være godt teknisk utstyr i Microsoft Teams og kompetente folk i møtelederrommet på Finnsnes, kunne dermed både møteledelse, videoer, samtale og valg gjennomføres så alle hang med. 

Valg

Dette er resultatene av valgene:

Valgt inn i regionstyret for to år: Øivind Søreng, Siv Indianna Krüger, Katrine Gran Andersen og Eyvind Volle. Lise Jannie Gundersen ble 1. vara og Anne Christine Viste 2. vara. 

I BUR ble Karin Kvalvik Johansen, Anders Rege og Møyfrid Mork valgt inn for to år og Håvar Frafjord valg som 1. vara. 

I valgnemda ble Monja Bråthen, Henriette Rogstad Nordli og Marit Tolo valgt inn for to år, Even Petter Olsen som 1. vara og Anders Rege som 2. vara. 

Det kom inn 21 550,- i kollekter via vipps i forbindelse med årsmøtet. 

I tillegg til hilsenene i årsmøteheftet fikk årsmøtet hilsen fra Karalaks ved daglig leder Katrine Gran Anderse, Heimly barnehage ved daglig leder Stine Tomassen og fra hovedstyret ved hovedstyremedlem Robert Mulelid. 

Regionkonferanse neste år?

Årsmøtet delegerte ansvaret med å finne sted for neste års regionkonferanse til det nye regionstyret. Vi håper det kan gjennomføres fysisk og at vi kan oppmuntres i fellesskapet i misjonsfamilien i Nord- Norge 2022.