Ungkjerkå

Ungkjerkå - lansert

Misjonssalen Sandnes går fra søndagsskole til Ungkjerkå.

I flere år har Misjonssalen Sandnes drevet med søndagsskole. Fra oppstart av søndagsmøter i Sandnesporten denne våren, bestemte vi oss for å gå over til det søndagsskole-opplegget som Awana Norge har utarbeidet, som flere menigheter i Norge nå benytter seg av. 

I mange måneder har vi forberedt og gledet oss til oppstart med det nye søndagsskoleopplegget. Og, vi bestemte oss også for å skifte navn til Ungkjerkå. Med navneskiftet ønsker vi å markere at det barna og de unge er med på faktisk er en kirke, mer enn en skole. Vi tror også at barna synes det er mer stas å si at de går på "Ungkjerkå". 

Vi var veldig spente på hvordan dette ville bli tatt imot av barna og deres foreldre. Og, hvilken oppslutning vi fikk! Hele 69 barn var påmeldt til første samling, søndag 30.mai. Aldri før har vi en søndag samlet så mange barn/unge til "søndagsskole" i Misjonssalen. 4 grupper samles nå til 60 minutter med undervisning, gruppeopplegg og aktiviteter. Mer info om Ungkjerkå kan du lese på .misjonssalen.no/ungkjerk