Gitarspilling og tåkelur

Klar for challenge?

I sommer får vi se Håkon og Live konkurrere mot Vegard og Trine i sommerintro. Hver fredag i juli kommer det en ny episode på INTRO - NLM ung - YouTube.

De 5 episodene på YouTube tar for seg 5 bibelske personer, og i hver av episodene dukker det opp en flaskepost med en challenge til de to lagene. Challengene er enkle å gjennomføre og fungerer godt på leir, i barnelaget eller som en smittevennlig utesamling der hver kohort blir et lag. Dere kan enten gjennomføre en konkurranse der dere konkurrerer mot hverandre, eller dere kan samarbeide alle sammen og se om dere gjør det bedre enn Håkon, Live, Vegard og Trine. Send oss gjerne bilder eller filmer av det dere gjør til intro@nlm.no.

Skriv ut dokumentet som ligger som vedlegg, velg ut en av challengene, rull arket sammen og «send» det som flaskepost til barna i ditt felleskap. Etterpå kan dere jo se litt på intro sammen.

sommerintro- challenger.pdf