Bok

Seks elever om skolen sin

Hvordan opplever du å gå på denne skolen? / Hvilken betydning har det for deg å gå på denne skolen?

Bibelskolen Fjellhaug 

Andreas Friborg
Andreas Friborg

Andreas Friborg (19) fra Sunnfjord, musikklinja

– Bibelskolen Fjellhaug er en utrolig trygg skole. Jeg er omringet av et fantastisk miljø med medelever, ansatte og lærere som virkelig bryr seg. Beste plassen å bli godt kjent med Jesus på!

 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Kristian Bønes Yndestad
Kristian Bønes Yndestad

Kristian Bønes Yndestad (27) fra Oslo (Bergen), Master i teologi og misjon

– Livet som student på Fjellhaug er nært, kjært og lærerikt. Når anlednin- gen byr seg, er det alltid godt å møte ansatte og medstudenter. Her får man åndelig og akademisk påfyll.

 

Hans Nielsen Hauge videregående skole

Rebekka Pedersen
Rebekka Pedersen

Rebekka Pedersen (18) fra Fredrikstad, Vg2 studiespesialisering

– For meg er måten skolen tar imot hver enkelt elev på, det jeg har satt størst pris på. Jeg opplever å alltid bli møtt med stor forståelse og åpenhet.

 

Hurdal Verk folkehøgskole

Jonas Vik
Jonas Vik

Jonas Vik (19) fra Fitjar, RÅSKINN: Fysisk og mental trening

– 10/10! Jeg trives veldig godt. Det er godt samhold, spennende hverdager og mange gode venner. Det jeg liker aller mest, er hvor imøtekommende alle er, både lærerne og elevene.

 

Kristelig Gymnasium 

Rebecca Waldemar
Rebecca Waldemar

Rebecca Waldemar (19) fra Drammen, Vg3 studiespesialisering

– Det jeg liker godt med KG, er det veldig gode miljøet, både sosialt og med tanke på læring. Jeg føler også lærerne ser meg og mine behov.

 

Kvitsund Gymnas

Elise Kippenes
Elise Kippenes

Elise Kippenes (17) fra Nesodden, Vg2 studiespesialisering

– Det har vært viktig for meg å gå på en kristen skole. Jeg har vokst mye i meg selv og i troslivet mitt. Jeg opp- lever at når jeg er frimodig kristen, så betyr det noe for andre.