Aud Karin K. Ringvoll

Samtaleopplegg for smågrupper har blitt til bok

– Mitt ønske for denne boka er at den kan føre til gode samtaler om livet og om Bibelen, og at det kan få betydning for menneskers liv med Jesus. Dert sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Hun er forsamlingsarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling. Der har hun blant annet jobbet med samtaleopplegg for smågrupper i forsamlingen. Nå har disse oppleggene blitt til en bok som gis ut i disse dager. «Du har fått nåde hos Gud» er tittelen på boka.

Utenfor comfortsonen

Hun er raskt ute med å understreke at det er absolutt utenfor hennes comfortsone å skulle promotere seg selv i et intervju om boka. – Men jeg tror at det vi tar opp i denne boka er viktig. Hvis det kan stimulere til samtaler om Bibelen og hvis det kan være til hjelp for smågrupper og for enkeltpersoner, så tenker jeg det er verd å stille opp å si noe om det, sier Kjølvik Ringvoll. Hun legger også til at ungdomsarbeideren i forsamlingen, Johan Byremo har bidratt til arbeidet med boka. 

Du har fått nåde hos Gud

Boktittelen «Du har fått nåde hos Gud» inneholder et stort og viktig budskap. Og det er også tittel for ett av samtaleoppleggene du finner i denne boken. – Det handler om Maria som fikk nåde hos Gud når Gud ville bruke livet hennes til å bære frem Jesus. Og jeg tenker at nåden som vi har fått hos Gud er det største underet, den store gleden og det bærende fundamentet i våre og i mitt liv og det vil jeg gjerne dele med andre, sier forsamlingslederen. 

Samtaleopplegg for unge og voksne

Boka inneholder, i tillegg til 20 samtaleopplegg med spørsmål til refleksjon, også samtaleopplegg om personer i Bibelen, temasider for alenetid med Jesus og bønn og den inneholder en bibelleseplan.       – Samtaleoppleggene passer nok best for de som er i alderen 20 år og oppover altså for unge voksne og voksne. Vi har forsøkt, med utgangspunkt i teksten, å anvende teksten inn i livet. Og jeg tror det er generelle problemstillinger. Selv om de er litt forskjellige i ulik alder, så er nok det grunnleggende felles. Men det oppleves nok litt forskjellig for de ulike aldersgruppene. 

Snakk om tro

– Det er ikke alltid like lett for oss å snakke om tro. Noen er heldige og har noen rundt seg som de kan snakke med, mens andre igjen verken har mulighet eller anledning til det. Så mitt ønske er da at denne boka også kan være en bok du kan lese sammen med en venninne, ektefelle eller en kompis. At man leser og samtaler og deler liv og de spørsmålene som man er opptatt av, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Steinar Kristiansen og Aud Karin Ringvoll
Ny bok:Steinar Kristiansen, prosjektleder og Aud Karin Ringvoll, forsamlingsarbeider og forfatter Ellen Sørlien


Inntekt til utbygging

Det er Kristiansen SRM som gir ut boka, og Steinar Kristiansen har vært prosjektleder for utgivelsen. Inntektene av salget vil også gå til arbeidet på Flekkerøy bedehus. – Vi har et stort barne- og ungdomsarbeid i forsamlingen og det er nå en pågående prosess i forhold til utbygging av bedehuset slik at lokalitetene kan bli bedre egnet for denne aldersgruppen. Derfor skal inntektene for salget av boka gå til denne utbyggingen. Jeg håper at mange nå ønsker å kjøpe og bruke boka, avslutter Aud Karin Kjølvik Ringvoll.