Nytt om navn

Nytt om navn

Denne høsten er det en god del endringer blant arbeidere og utsendinger knyttet til Misjonssambandet sør. Her er en kort oversikt.


Misjonssambandet sør
*Kristine Gangstø Byrkjedal (29 år) er ansatt som ny UNG-leder i Misjonssambandet sør. Kristine er sosionom, og holder for tiden på med å sluttføre en master i spesialpedagogikk med fokus på trivsel. Hun har også flere års erfaring fra arbeid relatert til ungdom, og vi er svært glade for at det nå er vi som vil få gleden av hennes kompetanse og engasjement i tiden fremover. Kristine begynner i stillingen 1. august. 

*Joakim Halvorsen (22 år) fra Varhaug har begynt som barne- og ungdomsarbeider på timebasis i Region sør. Han har tidligere gått to år på Fjellheim bibelskole i Tromsø og tar nå fjernstudier på Fjellhaug Skoler i Oslo. 

*John Olav Selstø (30 år) fra Stavanger, begynner i august i 50 prosent stilling som forsamlingsleder på Notodden og områdearbeider i 50 prosent stilling i Telemark. Han har tidligere blant annet jobbet som ungdomsleder Salem (Misjonssambandet) i Stavanger. Han har master i teologi og misjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole og holder nå på med masterstudier i økonomi og strategisk ledelse. 

*Kristine Gamst Selstø (27 år) fra Finnsnes, men bor nå i Stavanger, begynner i august i 20 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider i Notodden og 20 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider i Telemark.  
  
*Bodhild Eikeland begynner denne våren i en stilling (10%) som leirkoordinator ved Undeland Misjonsgård. Stillingen er en ettårig prosjektstilling som skal jobbe med å styrke leirvirksomheten ved Undeland misjonsgård.  

*Barbro Johanne Svendsen (37 år) har takket ja til en 20 prosent stilling som ungdomsarbeider ved Drottningborg ungdomsskole, DRUS i Grimstad. Hun skal jobbe med kristent arbeid blant elevene og med misjonsprosjektet ved skolen. Oppstart i august. Barbro jobber også som sosiallærer og miljøarbeider ved DRUS. 

*Ole Andrè Eliassen skal fra 1.august ha full permisjon fra sin 60 prosent stilling som forkynner i Misjonssambandet sør. Permisjonen er for ett år. 

*Tone Østby har fra 1.august sagt opp sin 40 prosent stilling som Ung-leder i Misjonshuset i Kristiansand. Hun fortsetter i 60 prosent stilling som sang og musikk-leder i menigheten. 
 
*Brit Kari Urdal slutter også som Awana-koordinator i Misjonshuset i Kristiansand fra høsten av. Hun har de siste to årene hatt en 20% stilling knyttet til søndagsskolearbeidet i Misjonshuset.  

Utsendinger fra Misjonssambandet sør
*Marie Solli (29 år) fra Flekkerøy, Kristiansand reiser i sommer til Kenya for en 4-års periode. Hun skal være lærer ved Den Norsk Skolen, DNS i Nairobi. Marie er utdannet lærer, og har siden høsten 2018 jobbet som lærer på Vassøy barneskole utenfor Stavanger. 

*Juan Pablo og Marie Vargas har nå valgt å ikke reise ut igjen til Peru som misjonærer. Dette på grunn av mange usikkerhetsmomenter knyttet til koronapandemien. De har, på grunn av koronasituasjonen, siden april i fjor vært i Norge. Familien er bosatt i Søgne. 

*Rita og Kjetil Jonasmo, Eiken, reiser etter planen ut igjen til Mongolia i september 2021. Kjetil er lærer og Rita er utdannet sykepleier. De har fem barn, og de tre yngste blir med til Mongolia. Rita er fra Eiken og Kjetil er fra Namsskogan i Trøndelag. 

*Kristoffer og Tone Marie Ueland reiser i august til Bolivia. Tone Marie kommer fra Søgne og er utdannet lærer. Kristoffer er fra Jørpeland og har arbeidet som forkynner i region sørvest. De har sønnen Markus. Paret er nå bosatt på Klepp på Jæren.