kohort

Kohortleir på leirplassene

Før påske ble det gjennomført flere kohortleirer på leirplassene våre.

På kohortleirer har vi samlet deltakere som allerede er i kohort i skoleklasser, dette har gjort gjennomføringen enklere med tanke på smittevern, samtidig har det samlet mange nye deltakere! 
Både på Solgry og Utsyn ble det gjennomført flere leirer før påske. Vi hadde også planlangt leirer på Tonstadli, men disse måtte avlyses grunnet smittesituasjonen. 
Solgry
På Solgry har vi gjennomført 9 av 14 planlagte kohortleirer før korona satte en stopper for gjennomføring av leirene. Totalt fikk vi samlet 200 barn + mange av deres foreldre som stilte som ledere.
Vi håper vi kan tilby ny leir de 5 kohortene som fikk fikk sin leir avlyst, før skoleåret er omme. Det utgjør rundt 100 barn. Å se at 2/3 deler av barna som har vørt på disse leirene, ikke har vært på leir hos oss før gir ny motivasjon til å fortsette med leirarbeidet. 
Kohortleir er en minileir hvor vi står for leirsjef og taler, og foreldre stiller som ledere. Så her når vi både barn og voksne. Det er en overnatting som inneholder alt en god leir skal inneholde; leirshow, kiosk, aktiviteter, møter og mye mer. Vi har hatt fokus på fellesskap, både med Jesus og fellesskap med de i klassen. Fokus har også vært på å skape et godt klassemiljø. 
 
Kohortleir på Solgry
Hanne Underhaug

Utsyn
På Utsyn ble det også gjennomført flere kohortleirer. Her var Magne Vatland med som taler, og foreldre stilte som ledere. Gjengen på utsyn stilte med god mat (som alltid), og kjekke aktiviteter preget dagene! 

Kohortleir på Utsyn
Utsyn:God mat på menyen Sissel Marie Bjerga
Kohortleir på utsyn
Utsyn:Kjekke aktiviteter Sissel Marie Bjerga