NeONBRAND / Unsplash

Digitalt regionårsmøte ble en suksess

Pandemien har lært at det er mulig å tenke nytt. NLM region vest har gjennomført sitt første heldigitale regionårsmøte.

Mange lovord ble registrert etter det heldigitale regionårsmøtet til region vest som ble arrangert lørdag 24. april. På åpningsmøtet fikk alle som hadde benket seg foran en skjerm, enten det var en telefon, et nettbrett eller datamaskin, høre og se en fersk rapport fra noen av våre utsendinger i Vest-Afrika. De fikk også møte ekteparet Øvreås som nå reiser til Nairobi som lærere på den norske skolen, barne- og ungdomsarbeiderne våre Aud Marit Ramberg og Karoline Ramsdal og taler Per Tveten.

Det nettbaserte årsmøtet var denne gangen kun åpent for delegater og hele 85 delegater i alle aldre møttes på skjermen.

Lars Stensland fra hovedstyrets hilste årsmøtet direkte fra godstolen hjemme på Karmøy, og takket for fellesskapet i tjenesten. «Det er et stort og variert arbeid, men budskapet om Jesus er det samme. Må det få nå inn til oss og ut til flere», sa han og hilste med Joh.20, 31.

Årsaken til at det digitale regionårsmøtet lot seg gjennomføre så greit, omtrent uten tekniske utfordring, var nok flere. Den ene er at mange i løpet av pandemien allerede hadde blitt litt fortrolig med den digitale måten å være sammen på. En annen suksessfaktor var nok at det kvelden i forveien ble arrangert et test-regionårsmøte hvor alle som var usikre på hvordan alt fungerte, fikk prøve seg.

I etterkant av regionårsmøte svarer nesten 70 prosent av alle som har gitt tilbakemelding at de tror en kombinasjon av digitalt og fysisk regionårsmøte vil være det som er mest fremtidsrettet.

Vi har mye å takke Gud for også etter et digitalt regionårsmøte. Husk på alle frivillige og ansatte medarbeidere i ulike sammenhenger i region vest. Husk spesielt på det nye regionstyret som nå er valgt.

Etter regionårsmøtet til NLM region vest ser det nye regionstyret slik ut:

 

Per Hilleren (leder)

Steven Kristoffer Rob (nestleder)

Åshild Lande

Elin Johanne Ulveseth Minde

Gjermund Øygarden

 

Kristian Siljuholtet (1.vara)

Ove Fotland (2.vara)

Sveinung Myrene (3.vara)

Nasjonalt