Amalie Bøe

Det er givende å gi!

Avgangskullet på Kvitsund Gymnas har dette skoleåret valgt Stor-Kina som misjonsprosjekt. En av elevene forteller at hun opplevde en overveldende respons.

Både russen og resten av elevene samler inn penger og har fokus på et prosjekt som blant annet har bedring av barn og unges oppvekstsvilkår som mål. Gjennom dette annerledesåret har de arrangert ulike aktiviteter og tiltak, deriblant to misjonsløp. Amalie Bøe fra Sarpsborg er blant de mange elevene som har bidratt på imponerende vis.

 – Vi skulle skaffe sponsorer til misjonsløpene, så jeg begynte å sende ut masse meldinger til familie og venner. Det var en overveldende respons! Jeg opplevde det kjempeinspirerende at så mange ville støtte en så god sak, sier hun.

Utfordrende skoleår

Amalie har hatt et utfordrende skoleår av helsemessige årsaker, og har dermed ikke kunnet være så aktiv på mange områder. Men innsamling til misjonen både kunne og ville hun bidra med. I starten hadde hun satt seg et mål for hvor mye hun håpet å samle inn.

–  Men målet måtte oppjusteres flere ganger, sier hun smilende. Til sammen har jeg fått inn kroner 52.300,- til misjonsprosjektet. Det har vært fantastisk og rørende med så mange positive tilbakemeldinger og oppmuntringer underveis. Jeg kjenner på enorm takknemlighet.

Amalie kan fortelle at det er gitt både små og store beløp. Men hun er opptatt av at beløpet ikke er det viktigste. –  Jesus forteller om kvinnen i templet; hun hadde ikke så mye, men gav det hun hadde til Guds rike. Vi får være med og bidra på vår måte så andre kan få et bedre liv, avslutter Amalie Bøe.