søk

Valg 2021 – NLM region øst

Valgnemnda ønsker forslag til kandidater til regionstyre, barne- og ungdomsråd og valgnemnd.

Fram mot årsmøtet er vi på jakt etter gode kandidater til valgene som der skal finne sted. Det skal i år velges representanter til:

  • Regionstyret
  • Barne- og ungdomsrådet (BUR)
  • Valgnemnda

Vi ønsker å nominere personer som har Jesus i hjertet og et misjonsengasjement i hverdagen, og vi tilstreber variasjon internt i styrene når det gjelder nådegaver, kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet i regionen.

Hvis du, eller noen du vet om, kan fylle et slikt verv på en god måte, er du mer enn velkommen til å tipse valgnemnda om dette.

Valgnemnda vil, etter en helhetlig vurdering, ta direkte kontakt med kandidater vi finner aktuelle, og spørre om de er villige til å stille til valg. Hvis vedkommende ønsker det, kan vi samtidig si litt om hva man kan forvente av oppgaver i styrene. 

Send ditt forslag innen 1. juni (men jo før jo heller), på epost til valgnemnda v/Johan Edvard Hvarnes fra Vestfold, johan.hvarnes@online.no, eller pr telefon 41505710.

Hilsen Valgnemnda 2020–2021