Regionårsmøte

Regionårsmøtet flyttet til høsten

Regionårsmøtet blir som følge av koronarestriksjoner flyttet til høsten.


Restriksjoner
På grunn av begrensningene knyttet til deltakere på arrangement fra ulike kommuner blir også årets regionårsmøte flyttet til høsten. 

Det har blitt vurdert å gjennomføre et digitalt årsmøte slik man har gjort i andre regioner i NLM. Selv om dette kunne vært en mulighet, har konklusjonen blitt at vi i stedet ønsker et fysisk møte i september. 

Dette vil nødvendigvis kunne kollidere med andre planlagte aktivteter i regionen, men det er forsøkt å ta høyde for at regionårsmøtet skal kollidere med minst mulig annet som skjer. 

Gjennomføres i Grimstad
Ny dato for regionårsmøtet blir derfor 25. september. i Misjonssalen i Grimstad.  Innkalling og saksdokumenter vil bli sendt ut til alle felleskap i regionen i august. 

Vi gleder oss til en dag med fellesskap og viktige saker på agendaen!