Martin Aarsland og Siqveland

Ga bort bygg til 3,5 millioner

Martin S. Aarsland kjøpte et sentrumsbygg på Vigrestad for å gi det bort til det lokale misjonshuset.

Martin S. Aarsland kjøpte nylig det gamle meieriinternatet i Vigrestad til nærmere 3,5 millioner for å gi det i gave til Vigrestad misjonshus på Jæren i Rogaland.

  

Nabo til misjonshuset

Eiendommen ligger i Vigrestad sentrum og er nærmeste nabo til misjonshuset, som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet og Det Norske Misjonsselskap.

Bygget har fire etasjer, et areal på 895 m² og en tilhørende tomt på 1,6 dekar. Opprinnelig var det internat for arbeiderne på meieriet i Vigrestad. Selve meieriet ble i 1973 solgt og omgjort til misjonshus, men internatet var den gangen ikke til salgs.

Aarsland forteller til Jærbladet at han visste at eierne av misjonshuset var interessert i å kjøpe internatbygget samtidig som de kjøpte meieriet. Da han så at internatbygget nå var til salgs, tenkte han at dette var muligheten de hadde til å få kjøpt det.

Ettersom det vil bli en del arbeid med det nye bygget, hadde Aarsland kontaktet styret på forhånd for å forsikre seg om at de ville ta imot gaven.

 

Ungdomsklubb

Aarsland har i mange år vært aktiv i misjonshuset, og selv var tanken hans at bygget kunne benyttes til ungdomsklubb. Likevel har han vært tydelig på at han ikke skal blande seg inn i hva bygget skal brukes til.

– Dette var noe jeg ønsket å gjøre. Nå er det opp til styret hva som vil skje videre, men jeg håper at eiendommen kan komme bygda til gode og at bygget blir en velsignelse for misjonshuset, sier han til Jærbladet.

Styreleder i misjonshuset, Mikal Siqveland, sier at de ikke har bestemt ennå for hva bygget skal brukes til, men forteller at Normisjon har signalisert at de har lyst til å starte en ungdomsklubb i lokalet.

– Først må vi overta så vi får sett ordentlig på bygget, så kan vi finne ut hvordan vi tenker bygget best mulig kan brukes.