Fra årsmøtet 2018

Årsmøte Flekkefjord Felleslag

Smittesituasjonen har gjort det umulig å få gjennomført årsmøtet for Flekkefjord Felleslag NLM i vår. Årsmøtet ble også utsatt i fjor, men nå håper vi at det blir mulig å få avvikle årsmøtet i august.

Det har også vært vanskelig for Regionen å få arrangert regionårsmøtet. Det er nå bestemt at dette blir lørdag 28. august. Møtet blir digitalt, med oppmøte fire ulike steder i regionen. For Felleslagets del, blir årsmøtet på Lundetun på Moi. Det blir bibeltime ved Sverre Bøe, før årsmøtesaker.

I forlengelsen av regionens årsmøte, vil også Felleslaget arrangere sitt årsmøte. Det blir dermed også på Lundetun på Moi, 28. august. Program og sakliste kommer senere, men vi oppfordrer allerede nå misjonsfolket til å holde av denne dagen.

Dagens smittevernregler sier at det ikke er lov å arrangere møter med deltakere fra flere kommuner. Vi håper og tror at vaksineringen vil være kommet så langt i slutten av august, at det da igjen blir mulig å samles fra hele Felleslaget. Vær gjerne med å husk på årsmøtene i bønn.