sms

Bønnedugnad 10. april

I region sør ønsker vi å løfte viktigheten av bønn. Derfor vil vi sende ut en sms i morgen lørdag med noen bønneemner.

SMS'en blir sendt til leder for misjonsfelleskapene og noen møtekontakter og teksten er altså denne:
Hei misjonsfolk!
I dag, lørdag10. april er det bønnedugnad i NLM region sør. Vi ber deg om å dele denne bønnemeldingen til så mange som mulig.
Vi ber:
- om at koronapandemien snart tar slutt
- om at mennesker ikke faller ut av de kristne fellesskapene i denne tiden
- om at vi må få på plass Ung-leder i vår region
- for barne- og ungdomsarbeidet vårt
Tusen takk for at du vil være med i denne felles bønnedugnaden.
mvh NLM region sør

Grunnen til dette initiativet er at vi vet at det er makt i de follede hender og når vi løfter i flokk vil det skje ting. Når vi legger sammen alle forsamlingene/menighetene, foreningene, bibelgruppene og cellegruppene blir vi ett stort felleskap. Bønnen blir det som samler oss og vi sender "sakene" videre til han som har all makt og full kontroll. Vi er privilgerte som har bønn som det viktige redskapet det er.

Flere bønnetema
I tillegg til bønneemnene på sms kan du godt legge til dette:
- utsendinger som kommer hjem og nye som reiser ut (Det kommer egen sak om dette senere)
- utsatt regionkonferanse/årsmøte til høsten
- om at koronapandemien snart tar slutt
- om at mennesker ikke faller ut av de kristne fellesskapene i denne tiden
- om at vi må få på plass Ung-leder i vår region
- for barne- og ungdomsarbeidet vårt
Så legger du selvsagt til det du måtte ønske.