Vekstgjengen i Kr.sund

Tre nye tiltak for vekst i Kristiansund

I fjor høst var forsamlingen på Vekst, et menighetsutviklingskurs for forsamlinger i regionen. Der stilte Misjonssalen med 7 representanter som kom frem til tre nye tiltak for Misjonssalen.

Etter at NLM Kristiansund flyttet virksomheten sin fra Innlandet bedehus og startet med forsamling på Løkkemyra høsten 2018, er antall møtedeltakere over tredoblet. Vi er glade og takknemlige for at flere uten en fast tilhørighet, nå har funnet seg et hjem i Misjonssalen.

Ønsker å nå familiene

Likevel ser vi at det er spesielt én gruppe som vi savner. Vi har hele tiden hatt få søndagsskolebarn. Dette ønsker vi å gjøre noe med og derfor kommer vi fremover til å satse spesifikt for å nå flere småbarnsfamilier i Kristiansund og omegn.

Fra og med denne våren starter vi opp med formiddagsmøter i Misjonssalen. Vi har fått signaler på, og vi tror selv, at dette vil gjøre det lettere for småbarnsfamilier å komme fast til Misjonssalen. Vi vil så evaluere om tidspunktet har hatt noe betydning for oppmøtet både på søndagsskolen og på møtene generelt.

To søndagsskolegrupper

Det andre grepet er at vi utvider søndagsskolearbeidet vårt og vil fra nå av tilby søndagsskole med to ulike aldersgrupper. Én for de under 8 år og én for litt eldre barn, slik vi har mulighet til å differansiere formidlingen og gi et bedre tilbud.

Søndag 7. Mars fikk vi derimot for første gang prøve ut de to første tiltakene; et formiddagsmøte med to søndagsskolegrupper.
Det var gledelig å se at oppmøtet i søndagsskolen var høyere enn normalt og at begge aldersgruppene var representert, til tross for en uoversiktlig corona-situasjon

"Åpent hus"

Det tredje grepet som nå skjer er at vi også oppretter "Åpent hus" én fredagskveld i måneden. Dette er et sosialt lavterskeltilbud der vi snakker sammen, ser film sammen, spiser sammen og spiller brettspill. I tillegg har vi en kort andakt eller et vitnesbyrd m/bønn på hver samling. Dette er ment som et arrangement der man frimodig kan be med seg naboer og kolleger til Misjonssalen. Dette har vi foreløpig valgt å utsette til smittesituasjonen roer seg.

Vi håper og tror at disse tre tiltakene vil bygge videre på den veksten som Gud allerede har gitt oss her i Kristiansund.