Val grunnskole uteskole

Skole med mange muligheter

Val barne- og ungdomsskole er den eneste grunnskolen i NLM Midt-Norge. Her får elevene nyte godt av de mange ressursene som finnes på Val videregående skole, som ligger på samme tomta.

Vi opplever fine dager på grunnskolen på Val. Nå er vi 16 elever på 1.-4. trinn. Det er en flott elevflokk som er delt i to klasser. Vi er fire ansatte. Skoledagen er fylt med mye forskjellig. Nå har vi vært heldige som har hatt en flott vinter, som vi har fått utnytta til skøyter, ski, hundekjøring og mye god lek i snøen.

Mange muligheter for variert uteskole

Vi er heldige som har mange gode fasiliteter rett rundt skolen her. Hver torsdag har vi uteskole der vi tar undervisningen enten i fjøset, på sjøen, i gapahuken, hinderløypa eller ved grillhytta. Elevene setter stor pris på å få komme seg ut, og det er godt med ulike læringsarenaer.

Trivsel og vennskap

Elevene trives godt på skolen og vi ser at det utvikler seg gode vennskap. Det å være en liten skole, gjør at elevene kan kjenne seg trygge, og blir godt kjent med både medelever og ansatte på skolen. I det siste har vi blant annet hatt English day og karneval, noe elevene syntes var veldig gøy.

Vi prater om tro og liv

Vi får mange gode samtaler med elevene om tro og liv. De funderer og undrer seg over mye, og det er spennende å komme inn på livene til barna.

Bygging av nytt skolebygg

Som noen av dere kanskje har fått med dere, er vi midt i byggingen av ny grunnskole! Vi gleder oss veldig til å komme inn et nytt skolebygg, forhåpentligvis til skolestart i august.