Utegudstjeneste

Utegudstjeneste i Molde

Pandemien har gjort det utfordrende å møtes til kristne møter, men har også gitt mulighet til å tenke nytt rundt måten vi arrangere møter på.

"Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling" (Heb. 10:24-25a)

Å ha fellesskap rundt Guds Ord for å tilbe og bli oppmuntret sammen er essensielt for de troende, og har blitt praktisert av kristne til alle tider. Ordene fra Hebreerbrevet minner oss om viktigheten av fellesskap for å oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Det var derfor kjekt å kunne samles til gudstjeneste ute, når restriksjonene forhindret oss å møte innendørs. Med solfylt himmel som altertavle møttes vi til familiemøte utenfor Nordbyen kirke 14.februar. Det var fyrt opp i bålpanna og varm kakao med krem og marshmallows ble servert til de oppmøtte. Selv om det var litt kaldt, var det god stemning blant barn og voksne.

Geir Henning Tunheim fra NLM ung delte med oss fra 1.Samuelsbok og historien om Hanna. Hun tømte ut hjertet sitt for Gud, trodde at Gud kunne svare hennes bønn og når hun fikk bønnesvaret, en etterlengtet sønn, overga hun ham til Gud. Det var flott å kunne lære av mor Hanna på selve morsdagen, og i tillegg få legge frem mødrene i forsamlingen vår i bønn. Må vi alle tilbe denne Gud som møtte Hanna i hennes fortvilelse og hennes takknemlighet!